Som følge af restriktionerne i svømmehaller og ikke mindst omklædning, der er gældende i forbindelse med, der stadig er Covid-19/coronavirus i omløb, kommer vi til at udskyde sæsonstart fra mandag den 24. august til mandag 31. august 2020.

Vi beklager meget, at dette er nødvendigt, men vi skal være helt sikre på, at vi kan få alle hold til at fungere bedst muligt med de begrænsninger, der er i svømmehallerne. Det betyder også, at vi desværre kommer til at fjerne flere af vores hold. Det er nemlig sådan, at i Avedøre må vi være 100 i hallen, 38 i hver omklædning, og vi må IKKE bruge udstyr, heller ikke vores eget. I Friheden må der være 10 i omklædning, 10 i bruserummet og 50 i svømmehallen, skabene må ikke bruges, og intet udstyr tages i brug. Det gør det især svært for de små hold og ikke mindst handicapholdene.

Det er også vigtigt at fortælle, at begrænsningerne vil have indflydelse på forældrenes tilstedeværelse i omklædning og haller. Således forventes det, at børn over 6 år selv klarer omklædningen, og forældre må ikke gå med og hjælpe.

En anden ting, der besværliggør undervisning på visse hold, er, at vores trænere og hjælpetrænere kun må træne fra kanten – og altså ikke hoppe i vandet og hjælpe.

Så der bliver alt i alt meget at holde styr på omkring bad og omklædning ”før og efter”, og alt skal tilpasses de nye normer.

Hvilke hold vi fjerner, og hvordan og hvorledes vi får det hele til at gå op – det håber vi at kunne meddele de berørte medlemmer/hold senest mandag den 24. august 2020.

Med venlig hilsen

Hvidovre Svømmeklub