Ingen stævner uden officials

Klubben har brug for forældre/søskende/bedsteforældre, der stiller sig til rådighed som officials.
Første skridt er at blive tidtager, hvilket kræver kursus i modul 1.

Når man har erfaring fra nogle stævner som tidtager, er der mulighed for at bliver bane- og vendedommer, hvilket kræver kursus i modul 2. Ved DM, for alle årgange, kræves der mindst modul 2 for at være official.

Efter modul 2 er der mulighed for at uddanne sig som starter (modul 3), ledende tidtager (modul 4), speaker (modul 5) og sekretær (modul 6).

Kurser

Se mere på Svømmeunionens hjemmeside.

Kontakt klubbens officialleder ALICE AUNSHOLM, hvis du gerne vil deltage i et af kurserne.

Officialansvarlig
ALICE AUNSHOLM

official@hvsk.dk

  

Bliv official i HVIDOVRE SVØMMEKLUB:

Klubben opfordrer alle svømmeforældre til at uddanne sig. Det giver en fin forståelse for dit barns sport og official byrderne ved stævner bliver delt på mange flere skuldre. Kontakt én af de officialansvarlige hvis du er interesseret (se øverst på denne side).

Link til official kurser på svoem.org: http://www.svoem.org/Kurser/Officials-kurser/

Kursusmoduler :
Modul:Formål:Indhold:Forudsætninger:

1.
Tidtager- og stævnefunktion

At uddanne kvalificerede tidtagere, samt udbrede kendskab til konkurrence svømningens organisation.

Officialsuddannelsens struktur Svømningens organisation Officials pligter og rettigheder Startprocedure Tidtagerens opgaver Tidtagning, stopur og el-tidtagning Svømmearterne
Evt. Praktik i svømmehal

Fyldt 14 år. Forældre, trænere og andre med tilknytning til Svømme Danmark.

2.
Mål-, vende- og banedommer

At uddanne mål-, bane- og vendedommere for at sikre en ensartet og retfærdig bedømmelse, uanset i hvilket stævne svømmerne deltager i, og hvor stævnet afholdes.

Måldommerens opgaver. Måldommersedlens anvendelse. Skiftedommer. Bane- og vendedommers opgaver. Diskvalifikationssedler og anvendelse af vendetavler. Svømme- og løbsregler. Praktik. Prøve = skriftlig opgavebesvarelse.

Fyldt 17 år samt erfaring som tidtager. Alle modul 1 (Tidtager) uddannede

3.
Starter

At uddanne startere efter gældende nationale og internationale regler for at sikre de aktive svømmere en ensartet og retfærdig bedømmelse, uanset i hvilket stævne de deltager, og uanset hvor stævnet afholdes.

Starters opgaver. Samarbejde OD-starter. Våbenlære. Praktik i svømmehal.
Prøve = skriftlig opgavebesvarelse.

Fyldt 17 år samt have gennemgået og bestået
(Modul 1) Tidtagning og (Modul 2)
Mål-, bane-, og vendedommer.

4.
Ledende måldommer og ledende tidtager

At uddanne ledende tidtagere og ledende måldommere efter gældende nationale og internationale regler for at sikre de aktive svømmere en ensartet bedømmelse, uanset i hvilket stævne de deltager, og uanset hvor stævnet afholdes.

Tidtagning generelt. Ledende tidtagers opgaver. Nåle- og rekordbestemmelser. Automatisk tidtagning. Gruppeopgaver. Ledende måldommers opgaver. Løbsregler. Prøve = Skriftlig opgavebesvarelse.

Fyldt 17 år samt have gennemgået og bestået
( Modul 1) Tidtagning og (Modul 2)
Mål-, bane-, og vendedommer.

5.
Speaker

At uddanne personer med “mikrofon-stemme” til at kunne være speaker ved svømmestævner, uanset niveau.

Speakerens samarbejdspartnere. Speakers opgaver. Speakers opgaver under stævnet. Hvorfor har vi en speaker ved stævner? Opgaver før et stævne. Speakers funktion før og under et stævne. Speakers profil. Praktik.

Fyldt 17 år samt have gennemgået og bestået
(Modul 1) Tidtagning og (Modul 2)
Mål-, bane-, og vendedommer. - Have en rimelig god mikrofon- stemme og godt kendskab til svømning og svømmestævners afvikling.

6.
Stævnesekretær

At uddanne stævnesekretærer, således at afviklingen af svømmestævner, for så vidt angår sekretærf
funktionerne, foregår hurtigt, ensartet og korrekt.

Stævnesekretærens opgaver:
Før stævne – indbydelse og propositioner m.v.

Under stævne – behandling af opnåede tider – manuelle eller eltider – nåle og rekorder samt pointtabel.

Efter stævne – resultatliste.

Brugen af EDB (DO-DATA/GRODAN). Gruppeopgaver.

Dette kursus er IKKE et kursus i brug af WinGrodan - her henvises til Grodan- kurserne

Fyldt 17 år samt have gennemgået og bestået
(Modul 1) Tidtagning og (Modul 2)
Mål-, bane-, og vendedommer. Du bør medbringe en pc med GRODAN installeret. Det skal være den seneste udgave / opdatering af GRODAN. Har du / klubben ikke GRODAN licens, kan denne købes via Dansk Svømmeunion. Har du ikke en pc, er du meget velkommen alligevel. Du må så se sammen med en af de andre kursister.

7 -
Overdommer

At uddanne overdommere for at sikre den bedst mulige ledelse af et svømme stævne, samt at sikre en ensartet og retfærdig bedømmelse af svømmernes præstationer ved ethvert svømmestævne.

Overdommerens opgaver generelt Starten og startproceduren Svømmearterne Automatisk tidtagning Gruppeopgaver Bedømmelse Psykologi

Fyldt 21 år.
Have gennem-
gået og bestået modul 1, 2, 3, 4 og 6.

Have fungeret som dommer ved et stort antal stævner.

Inden endelig optagelse på kurset have besvaret de tilsendte 50 spørgsmål tilfredsstillende.

Minimum 1 år siden gennem-førelsen af det sidste modul (3, 4, eller 6).