Generelle målsætninger for HVDOVRE SVØMMEKLUB 2018-2020

Målsætning
- Klubben vil etablere sig blandt de bedste klubber i Danmark og klubben har en vision om at udvikle sig til en af Danmarks bedste svømmekluber inden udgangen af 2024.

-

Midler

  • Klubben vil arbejde for de bedst mulige betingelser i form af trænere og faciliteter, for at Konkurrenceafdelingen kan udvikles og forbedres samtidig med at der tages hensyn til svømmernes individuelle behov.
  • Klubben vil sikre, at trænerne har det fornødne uddannelsesniveau i relation til svømning.
  • Klubben ønsker endvidere at fastholde og udvikle et miljø for de ældste svømmere, som gør, at de ønsker at forsætte svømning på eliteniveau.
  • At tilbyde svømmeundervisning til svømmere på alle niveauer.
    • At lære alle at svømme og forbedre de 4 svømmearter, gennem kompetent og grundig instruktion.
    • At tiltrække og udvikle engagerede og motiverende trænere, der tager udgangspunkt i den enkelte svømmer.
  • At være en svømmeklub med høje etiske normer, et stort socialt ansvar og en stærk klubånd.
Hold struktur
Hvidovre svømmeklub ønsker at udvikles som klub og målsætningerne skal bruges som støtte til dette lykkedes.
Formålet med målsætningerne er at skabe så harmoniske hold som muligt med hensyn til alder, indstilling og personlige mål samt have en tydelig progression i klubben.

Svømmerens modenhed, både fysisk, mentalt og socialt bestemmer placering på holdene.