KOMMUNKATION

En stor del af den daglige kommunikation mellem forældre, svømmere og trænere foregår via e-mail. Hvis man som forældre undrer sig eller har spørgsmål, er man altid velkommen til at kontakte træneren. Det er vigtigt, at forældrene i klubben er åbne og ærlige i deres kommunikation, og at spørgsmål eller kritik fra jer forældre, kommer direkte til rette person. Nedenfor har vi udarbejdet 5 punkter, som vi synes er vigtige for at bevare et godt samarbejde og kommunikation mellem forældre, træner og svømmer.

  • I løbet af en sæson, kan der opstå uoverensstemmelser mellem forældre, træner og svømmer. Her er det vigtigt, at forældre/svømmer tager direkte kontakt til den person, det drejer sig om og ikke involverer andre forældre på f.eks. holdmailen eller taler dårligt om træneren/vedkommende i større forsamlinger med andre forældre. Det kan være med til at optrappe konflikten yderligere og skaber en dårlig stemning på holdet.
  • Det er værd at huske på, at det skrevne sprog kan være utaknemmeligt, og derfor vil vi opfordre jer til at ringe til træneren, hvis der opstår problemer. En gang imellem kan det være nødvendigt at mødes for at få afklaret nogle forhold, og dette kan arrangeres efter behov.
  • Er I som forældre ikke tilfredse med den løsning eller samtale I har haft med den pågældende træner, så skal I kontakte cheftræneren, som er den overordnede, sportsligt ansvarlige, og den som står med det ledelsesmæssige ansvar overfor trænerstaben. Alternativt kan I kontakte K-udvalgsformanden.
  • Tal ikke nedsættende eller dårligt om dit barns træner, mens svømmeren hører dette, da det kan ødelægge svømmerens tillid til træneren og derved forringe selve træningen.
  • Vi vil henstille til, at denne retningslinje accepteres og efterfølges. Den har blandt andet til formål at beskytte såvel træner, svømmer, familien omkring svømmeren, samt holdet og klubben.