Hvidovre Svømmeklubs Politikkatalog:

Vision: 
 
Hvidovre Svømmeklub lærer hele Hvidovre at svømme.
Vi vil gøre Hvidovre
kendt som en grøn svømmeby med fokus på elite såvel som bredde.
Klubben drives socialt ansvarlig med en positiv klubkultur.
Drivkraften er glæde og begejstring


Strategi:
 
En rød tråd fra bredde til elite.
Klare sportslige mål for alle.
Vi har kvalificerede og kompetente ansatte såvel ved bassinkanten som i administrationen.
Klare opgavebeskrivelser på alle frivillige poster i Hvidovre svømmeklub.
Vi tænker grønt.
Fællesskabskulturen skaber vi gennem positiv og anerkendende kommunikation.
Resultater og klare mål skaber glæde og begejstring


Mission:

Missionen er at skabe glæde, sundhed og tryghed i og ved vand. Hvor fundamentet er gode økonomiske rammer og faciliteter.
Elite såvel som bredde, understøttet af ansatte og frivillige, er grundlaget for klubben.


Værdier:

 • Troværdighed:
  Vi siger det vi gør - og gør det vi siger
  Udvise ansvarlighed i forhold til alder og andet.
  Udvise loyalitet overfor fælles beslutninger
  Stoppe eventuelle rygter i opløbet ( det er ikke omkostningsfrit at tænke højt)
  Kommunikere konkret og effektivt - vi tænker før vi taler.
 • Ansvarlighed:
  Have respekt overfor andre og andet.
  Vi siger til og fra.
  Opfører os ordentligt.
  Passer på hinanden.
  Tager os af hinanden.
  Vi går foran med et godt eksempel.
  Vi er rollemodeller uanset funktion.
  Udarbejder spilleregler for vores måde at være sammen på.
 • Fællesskab:
  Have det sjovt sammen.
  Hjælpe og støtte hinanden.
  Være engageret uanset funktion.
  Skabe gode rammer for svømmere og forældre.
  Tage godt mod "nye".
  Skabe holdånd.
  Hilser på "nye" ved arrangementer.
  Fest for alle medlemmer.
  Skabe en kultur hvor vi løfter i flok.
 • Kvalitet:
  Sætte kvalitet i højsædet gennem positive oplevelser, sundhed og fællesskab.
  Have veluddannede instruktører og trænere.
  Sikre at alle klarer sig sikkert og godt i og ved vand.
  Have et bredt udvalg af hold.
  Have en velfungerende organisation med klare mål.
  Have optimale rammer for træning.
  Kvalitetssikre på mål og handle

  Vi uddanner instruktører og trænere regelmæssigt på kurser

  Økonomien sikres gennem regelmæssig økonomistyring

  Vi uddanner ledere og frivillige regelmæssigt på kurser og seminarer.

  Udarbejder handleplaner.

  Udarbejder funktionsbeskrivelser på alle opgaver

  Løbende forhandlinger og synlighed i forhold til kommunen,politikere og hallen

  Måler vi hvert år på klubbens handleplaner