Kære medlem i Hvidovre Svømmeklub

Der er sendt mail med invitation den 6. maj 2021 til alle klubbens medlemmer om, at den udskudte generalforsamling finder sted 27. maj 2021 kl. 17.30. 

Af hensyn til forsamlingsforbud og indkøb skal man via mailen angive, om man kommer en eller to personer.

På gensyn!

BEMÆRK VENLIGST: Grundet vejrudsigten holdes mødet i Fællesklublokalet i Frihedens Idrætscenter, hvor det nu er muligt, at vi kan sidde indendørs i forhold til forsamlingsforbuddet. Adressen er Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre - lokalet ligger for enden af gangen, hvor svømmeklubbens kontor er.

Med venlig hilsen
Hvidovre Svømmeklub 

Bestyrelsen

Bestyrelsens årsberetning: /cms/../cms/Clubhvsk/ClubImages/Formandsberetning2020.pdf

Regnskab: /cms/../cms/Clubhvsk/ClubImages/Regnskab2020GF.pdf

 --------------------------------------------------------------

Generalforsamling UDSKUDT!

Torsdag den 4. februar 2021 sendte vi følgende to mails ud til vores medlemmer:

I forlængelse af netop fremsendt mail skal vi herved meddele, at Hvidovre Svømmeklubs generalforsamling 2021, planlagt til afholdelse 4. marts 2021, udskydes indtil videre grundet forsamlingsforbud og nedlukning. 

Så snart vi ved mere om ophævelse af restriktioner, vender vi tilbage med en ny dato.

Med venlig hilsen

Hvidovre Svømmeklub 

Lars Siegumfeldt

Formand Hvidovre Svømmeklub

---------------------------------------------------------

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Hvidovre Svømmeklub

torsdag den 4. marts 2021 kl. 18.00

i fællesklublokalet i Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446.

Generalforsamlingen afvikles efter foreningens love og starter kl. 18.00. Alle er velkomne.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år
  4. Indkomne forslag
  5. Fremlæggelse og godkendelse af budget, kontingent og evt. administrationsgebyr for det kommende år.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. § 11. På valg er:

a.     Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg i ulige år) iht. § 11.

b.     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen iht. § 11.

c.     Valg af 2 ungdomsrepræsentanter iht. § 11

d.     Valg af revisor og revisorsuppleant iht. § 14

  1. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Yderligere information om generalforsamling, stemmeret mv. findes på hjemmesiden under Praktisk Info/Love.

På bestyrelsens vegne

Lars Siegumfeldt

Formand Hvidovre Svømmeklub