Holdbeskrivelse: K1 er Hvidovre Svømmeklubs bedste konkurrencehold
Antal svømmere: 16- 20 svømmere
Årgang: 14+ år for damer og 15+ år for herrer

Krav:

• Kravtid til DM SENIOR/JUNIOR/ÅRGANG
• > 90% fremmøde til all træning
• Svømmeren forventes at udvise høj disciplin og herunder vilje til at opnå de ønskede mål.
• Skriver løpende træningsdagbog
• Alle svømmere forventes at fremgå som gode eksempler og rollemodeller, da alle repræsenterer HVSK, hvilket gælder både til træning og til stævner.
• Alle svømmere bidrager positivt både sportsligt og socialt.
• Det må forventes at svømmere som ikke lever op til kravene på K1-holdet må forlade K1-holdet.

Træningsmængde: Vandtræning 6-7x vandtræning ugenligt & landtræning 2-3x ugenligt

Svømmeteknisk: Meldey er priotiterad. Alle stilarter udvikles forsat, men også deres favorit discipliner udvikles forsat.

Mål og forventninger

• Individuelle mål prioriteres. Overordnet stilles der krav om kvalifikation til aktuelle mesterskaber for at kunne være en del af K1.
• Det forvemtes at svømmeren er bevidst om hvad det kræves at nå toppen af dansk årgang, junior, senior niveau.
• Svømmeren skal sammen med træneren lave en ambitiøs udviklingsplan og planen skal opdateres løbende.
• Det forventes, at svømmeren deltager i planlagte stævner og træningslejre.
• Svømmeren forventes at udvise høj disciplin og herunder vilje til at opnå de ønskede mål.
• Daglige planlægning af skole, træning, diæt og restitution. Det forventes svømmeren tilpasser sin dagligdag som eliteidrætsudøver i relation til søvn, restitution og ernæring.
 
Tilmelding til K1