Hvidovre Svømmeklubs Udvalg:
 
 
 
Forretningsudvalg: formand@hvsk.dk
Opgaver: Klubbens daglige ledelse. Forbereder bestyrelsesmøder.
Deltagere: Formand Lars Siegumfeldt, næstformand Katja Bernstein
 
Økonomiudvalg: kontor@hvsk.dk
Opgaver: Budget, budgetopfølgning, bogføring.
Deltagere: Kasserer Poul Aunsholm og Susanne Hansen
 
Svømmeskolen: skoleleder@hvsk.dk / Stefanie@hvsk.dk
Opgaver: Ansvarlig for svømmeskolen. Herunder rekrutering af trænere.
Deltagere: Susanne Hansen / Stefanie Veber
 
Svømmeudvalg: 
Opgaver: At "drifte" K-afdelingen
Deltagere: Jesper Lange 
 
Stævneudvalg: 
Opgaver: At arrangere egne stævner. 
Deltagere: Jan Kjellerup Olesen
 
Officialansvarlig: official@hvsk.dk
Opgaver: At tildele officials til stævner og arrangere kørsel.
Deltagere: Alice Aunsholm
 
Kommunikationsudvalg/ PR-udvalg:
Opgaver: Artikler til hjemmeside og avis
Deltagere: Jan Kjellerup Olesen
 
Sponsorudvalg:
Opgaver: Skaffe sponsorrater, arrangere sponsorsvøm og tøj
Deltagere:
 
Sponsorsvøm:
Opgaver: At arrangere det årlige sponsorsvøm.
Deltagere: 
 
Support og festudvalg:
Opgaver:  
Deltagere: