Hvidovre Svømmeklubs bestyrelse (bestyrelse@hvsk.dk)


Lars Siegumfeldt – Formand (formand@hvsk.dk)

John Holst - Næstformand

Jens Lind - Kasserer

Mette Strømberg

Maibrit Buurmeister

Michael Kjær Pedersen

Peter Raagefelt 

 

Suppleanter:

Gitte Bidsted

Afventer navn